top of page

Informasjon om tverrfaglige konsultasjoner i Nittedal kommune finnes nå på kommunens nettside: www.nittedal.kommune.no/tverrfaglig

ved spørsmål ta kontakt med Lise Fjellstad, leder enhet for barn, unge og familier

bottom of page